Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Źródła energii używane przez człowieka

Człowiek korzysta z różnych źródeł energii:

- drewno, węgiel,

- siła wiatru,

- siła wody,

- energia słoneczna,

- energia paliw lotnych,

- energia geotermiczna,

- energia jądrowa.

Wynalezienie maszyny parowej przez Jamesa Watta spowodowało bardzo szybki rozwój przemysłu, budowano dużo fabryk. Przemysł potrzebował energii, dawały ją paliwa kopalne. Miało to wpływ na wydobycie surowców mineralnych, w rejonach wydobycia węgla kamiennego i innych surowców zmienił się krajobraz. Paliwa kopalne to: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny. Są to nieodnawialne źródła energii - nieodnawialne zasoby przyrody. Zbyt szybkie ich wydobycie powoduje wyczerpanie złóż, więc człowiek poszukuje innych źródeł energii. Oprócz wcześniej wymienionych wykorzystuje energię fal morskich, przypływów i odpływów wód morskich.

Odnawialne źródła energii to: siła wiatru, wody, światło słoneczne, drewno.

W dzisiejszych czasach człowiek zwraca też uwagę na to, aby wytwarzanie energii nie było bardzo szkodliwe dla środowiska.