Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Budowa substancji

Składniki środowiska zbudowane są z różnych substancji. Substancje budują drobiny zwane atomami, które, łącząc się ze sobą, tworzą cząsteczki. Zbiór atomów to pierwiastki.

Każda substancja charakteryzuje się właściwościami (cechami), dzięki którym można je odróżnić od innych substancji. Mogą to być właściwości fizyczne: barwa, kształt, zapach itd. i chemiczne, decydujące o tym, jak dana substancja zachowuje się podczas przemiany chemicznej.

Substancje mogą występować w trzech stanach skupienia:

- ciecze: woda, olej, benzyna;

- ciała stałe: drewno, metale, tworzywa sztuczne, plastelina, cukier, sól;

- gazy: powietrze, para wodna, dwutlenek węgla.

Ułożenie drobin w substancjach jest różne i zależy od stanu skupienia.

Stan skupienia Charakterystyka drobin Obraz drobin
gazowy Drobiny znajdują się w dużych odległościach od siebie, przemieszczają się szybko, wzajemne oddziaływania są niewielkie, gazy rozprzestrzeniają się swobodnie we wszystkich kierunkach. Stan skupienia - gazowy
ciekły Drobiny przyciągają się słabo, znajdują się w nieco większych odległościach od siebie, nie mają określonego kształtu. Stan skupienia - ciekły
stały Drobiny przyciągają się wzajemnie bardzo silnie, są ciasno ułożone, nie przemieszczają się, wykonują tylko ruchy drgające, dzięki temu ciała stałe mają swój określony kształt, który trudno zmienić. Stan skupienia - stały

Substancje różnią się od siebie właściwościami: stanem skupienia, barwą, rozpuszczalnością w wodzie, smakiem, zapachem, temperaturą wrzenia i topnienia.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane