Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Gleby i lasy Polski

Gleba to górna warstwa skorupy ziemskiej złożona z okruchów skalnych, powietrza, wody, obumarłych szczątków roślinnych i zwierzęcych. Występuje bezpośrednio na skałach. Może tworzyć miękkie lub twarde podłoże, może być bogata lub uboga w składniki pokarmowe. Żyzność gleby zależy od ilości próchnicy, ponieważ jest ona bogata w sole mineralne. Istnieje bardzo wiele rodzajów gleb. Określa się je na podstawie barwy oraz budowy.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane