Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Mieszaniny

Mieszaniny - różne substancje zmieszane w dowolnych ilościach (jednorodne, niejednorodne).

Metody rozdzielania mieszanin

1. Mechanicznie:

- za pomocą pincety, gdy składniki nie są zbyt mocno rozdrobnione;

- za pomocą magnesu, gdy jeden ze składników jest żelazem;

- za pomocą sita, gdy jeden ze składników może być zatrzymany na sitku.

2. Przesączanie - gdy jeden ze składników nie rozpuszcza się w rozpuszczalniku, przez bibułę przesącza się woda, na bibule pozostaje drugi składnik.

3. Odparowywanie - podgrzewamy mieszaninę do wrzenia i odparowujemy wodę do sucha. Jeśli do wrzenia doprowadzimy np. wodę, w której rozpuszczona jest sól, woda ze stanu ciekłego przejdzie w stan gazowy - parę wodną, a w parowniczce pozostanie tylko ciało stałe, czyli sól.

4. Krystalizacja - rozpuszczalnik odparowuje, w naczyniu pozostaje tylko substancja rozpuszczona.

5. Destylacja - odzyskujemy rozpuszczalnik i substancję rozpuszczoną.

Roztwór - rozpuszczalnik, substancja rozpuszczona

Roztwór to mieszanina jednorodna. Woda jest rozpuszczalnikiem ciał stałych, cieczy i gazów. Rozpuszczają się w niej substancje organiczne i nieorganiczne.

Szybkość rozpuszczania się substancji, np. soli, w wodzie zależy od:

- temperatury wody,

- mieszania,

- stopnia rozdrobnienia substancji rozpuszczanej.

Znaczenie roztworów wodnych w przyrodzie:

- w wodzie pobieranej przez rośliny rozpuszczone są sole mineralne,

- rozpuszczony w wodzie tlen służy do oddychania organizmom wodnym,

- wody mineralne to roztwory zawierające sole mineralne, pijąc je uzupełniamy braki minerałów w organizmie,

- rozpuszczone w wodzie substancje szkodliwe, np. nawozy, ścieki, stwarzają zagrożenie dla człowieka i organizmów żywych.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane