Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Nauki badające przyrodę

Przedmiotem badań biologii i nauk pomocniczych (botaniki, zoologii, antropologii i innych) jest przyroda ożywiona.

Biologia - nauka o organizmach żywych.

Zoologia - nauka o zwierzętach.

Botanika - nauka o roślinach.

Antropologia - nauka o człowieku.

Medycyna - nauka o zdrowiu i chorobach człowieka oraz o sposobach zapobiegania chorobom.

Higiena - nauka o tym, jak należy postępować, aby zachować zdrowie.

Ekologia - nauka o związkach organizmów ze środowiskiem, w którym żyją.

Przyroda nieożywiona jest przedmiotem badań fizyki, chemii i geografii.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane