Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Pływanie ciał

Zapamiętaj!

Pływanie - zdolność ciał do unoszenia się na powierzchni cieczy lub wewnątrz niej. Zależy ona od: masy i objętości ciała oraz rodzaju cieczy, w jakiej ono jest zanurzone.

Znając masę i objętość można wyznaczyć gęstość substancji.

Gęstość substancji = masa substancji/objętość substancji

Gęstość substancji oblicza się, dzieląc masę substancji przez jej objętość, np.

Gęstość substancji - przykład

Gęstość każdej danego przedmiotu jest inna, zależy od temperatury.

Pływanie substancji zależy od gęstości substancji, z której jest wykonany, i od gęstości cieczy, w której pływa. Przedmioty pływają, jeżeli są wykonane z substancji, która ma mniejszą gęstość niż gęstość cieczy, w której te przedmioty są zanurzone.

Zjawisko takie jak pływanie obserwujemy nie tylko w wodzie, ale również w gazach, a szczególnie w powietrzu. Balon wypełniony ogrzanym po wietrzem unosi się do góry, bo ciepłe powietrze ma mniejszą gęstość od powietrza zimnego. Chmury i szybowiec są unoszone do góry przez ogrzane powietrze, również ogrzane wody przemieszczają się w zbiorniku wodnym.

Ma to duże znaczenie w przyrodzie:

- wymieszanie się wód, ich dotlenianie;

- wymieszanie się mas powietrza znad różnych części kuli ziemskiej, dotlenienie powietrza;

- zmiany na jednym obszarze kuli ziemskiej mają wpływ na to, co dzieje się w innej części.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane