Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Pojęcie istoty żywej

Istota żywa to organizm, który wykazuje objawy życia, czyli oddycha, odżywia się, wydala, rośnie, rozwija się i rozmnaża, reaguje na zmiany zachodzące w środowisku.

Odżywianie - pobieranie pokarmu.

Oddychanie - uzyskanie energii potrzebnej do życia, a także wymiana gazowa, czyli pobieranie z powietrza tlenu i wydalanie dwutlenku węgla.

Rozmnażanie - zdolność wydawania potomstwa.

Wydalanie - usuwanie zbędnych substancji z organizmu.

Wzrost i rozwój - wzrastanie, zmiany od powstania życia do śmierci.

Ruch - zdolność poruszania się.

Wrażliwość - reakcja na bodźce ze środowiska.

Organizmy żywe zostały podzielone na: bakterie, grzyby, rośliny, zwierzęta. Organizmem żywym jest również człowiek.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane