Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Rzeki

Rzeki - cieki wodne płynące korytem.

Główne rzeki Polski:

Wisła - źródła na stokach Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, uchodzi do Morza Bałtyckiego, ma 1047 km długości, szeroko rozlewa się na nizinach, ma wiele dopływów, np. Dunajec, Raba, Bug, San, Pilica, Narew.

Odra - źródła w Czechach, uchodzi do Morza Bałtyckiego, liczy 854 km długości - z tego w Polsce 742 km, ma wiele dopływów: Warta, Nysa Kłodzka, Bóbr.

Obszary, w których do głównej rzeki spływają jej dopływy, nazywamy dorzeczami, granice pomiędzy dorzeczami nazywamy działem wód. Działy wód Wisły i Odry połączone są zbudowanym przez człowieka Kanałem Bydgoskim.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane