Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Siły występujące w przyrodzie

Większość zjawisk zachodzących w przyrodzie można wytłumaczyć działaniem trzech sił: grawitacyjnej, elektrycznej i jądrowej. Ale wokół nas obserwujemy działanie różnych sił:

Siła wiatru - jest bardzo zmienna, dzięki niej powstają fale na wodzie, huragany, tornada, wykorzystywana jest w elektrowniach wiatrowych.

Siła wyporu - działa na ciało zanurzone w cieczach, gazach, umożliwia pływanie w wodzie i unoszenie się w powietrzu, człowiek wykorzystał ją przy budowie statków i konstruowaniu balonów latających.

Siła tarcia - przeciwdziała ruchowi, ale też umożliwia ruch, dzięki niej działają hamulce i jest możliwe poruszanie się po powierzchni.

Siła grawitacji - siła przyciągania przez Ziemię, jest wszechobecna, działa na odległość, powoduje opadanie ciał.

Siła magnetyczna - przyciąga niektóre metale, jej działanie obserwujemy w magnesie, silniku elektrycznym, działa na odległość.

Siła jądrowa - działa na bardzo małych odległościach, takich, których nie da się zaobserwować, ma bardzo duże wartości, wykorzystywana jest w elektrowniach jądrowych. Jej istnienie umożliwiło zbudowanie bomby atomowej.

Ciała na Ziemi znajdują się albo w ciągłym ruchu, albo w spoczynku, czyli poddają się bezwładności. Aby to zmienić, należy użyć siły wprawiającej w ruch lub zatrzymującej ciało - siły tarcia.

Siła przyłożona do ciała może:

- zatrzymać je,

- zmienić kierunek ruchu obiektu,

- spowodować, że ciało przyspieszy i będzie poruszało się jeszcze szybciej.