Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Strefy oświetlenia Ziemi

Strefa oświetlenia Ziemi Strefa klimatyczna
międzyzwrotnikowa klimat równikowy
klimat zwrotnikowy: wilgotny
suchy
umiarkowanych szerokości podzwrotnikowa
umiarkowana: ciepła
chłodna
podbiegunowa okołobiegunowa

Różnice w klimacie Ziemi wpływają na zróżnicowanie krajobrazów i na warunki życia w poszczególnych strefach.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane