Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Substancje proste i złożone

Substancje: 1) proste (nie można ich rozłożyć na prostsze, są to pierwiastki, np. żelazo, miedź, siarka); 2) złożone (mogą być rozłożone na substancje prostsze, np. woda, dwutlenek węgla).

Na podstawie właściwości danych pierwiastków podzielono je na grupy. Pierwiastki dzielimy na metale - żelazo, złoto, rtęć i niemetale - tlen, azot, siarka, wodór, węgiel. Istnieją pierwiastki mające właściwości metali i niemetali, nazywamy je półmetalami.

Pogrupowane w specjalny sposób pierwiastki tworzą układ okresowy pierwiastków chemicznych, obejmujących 115 pozycji.

W przyrodzie spotykamy pierwiastki, np. tlen, azot, węgiel, siarka, złoto, platyna, ale większość substancji to substancje złożone. Najczęściej występujące na Ziemi pierwiastki to: tlen, krzem, glin, żelazo. Tlen występuje w powietrzu, ale też w substancjach złożonych, np. w wodzie, tlenkach. Krzem występuje w substancjach złożonych, z którymi tworzy minerały: granit, glinę, piasek. Węgiel występuje w związkach chemicznych, w organizmach żywych i w przyrodzie nieożywionej.

Rudy metali są surowcem do otrzymywania czystych metali, są to substancje złożone. Minerały to substancje występujące w skorupie ziemskiej. Minerały mogą być substancjami prostymi, np. złoto, diamenty (węgiel jako pierwiastek), złożonymi, np. krzemionka, wapienie, rudy metali, kwarc, oraz jednorodnymi - mieszaniny substancji prostych i złożonych.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane