Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Właściwości powietrza

Powietrze to mieszanina gazów, która wypełnia wszystkie miejsca wokół nas, jest między grudkami gleby i w wodzie.

Powietrze:

- jest niewidoczne, czyli bezbarwne;

- może się sprężać i rozprężać, dostosowując się do kształtu przedmiotu (wykorzystujemy to pompując piłkę);

- można zmieniać jego temperaturę, czyli ogrzewać lub oziębiać, podczas ogrzewania powietrze rozszerza się, a podczas oziębiania kurczy się;

- powietrze można skroplić, oziębiając je i sprężając w małym naczyniu;

- rozpuszcza się w wodzie, w zimnej wodzie (np. górski potok) rozpuszczalność powietrza jest większa niż w wodzie stojącej, nagrzanej (np. staw).

Powietrze jest mieszaniną gazów: azotu, tlenu, dwutlenku węgla i pary wodnej, która tworzy powłokę wokół Ziemi, czyli atmosferę ziemską.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane