Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Właściwości substancji niewykrywalne zmysłami

Tego rodzaju właściwości to:

- zdolność do przewodzenia prądu elektrycznego, np. miedź jest dobrym przewodnikiem, a szkło, drewno - nie;

- zdolność do przewodzenia ciepła,

- przyciąganie przez magnes,

- rozpuszczalność w wodzie,

- palność.