Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Wielkie dokonania naukowe

Izaak Newton - sformułował prawo powszechnego ciążenia, opisał rozszczepienie się światła białego na wiele kolorów.

Mikołaj Kopernik - stworzył teorię heliocentryczną: ciała niebieskie, również Ziemia, obiegają Słońce, czyli Słońce jest w centrum Układu Słonecznego.

Karol Linneusz - sklasyfikował organizmy żywe, opisał wiele gatunków roślin i zwierząt.

Karol Darwin - sformułował teorię ewolucji.

Antoine Laurent Lavoisier - wykazał istnienie dwóch składników powietrza, sformułował podstawy do twierdzenia, że proces spalania to łączenie się substancji z tlenem. Uznał metale za pierwiastki.

Luigi Galvani i Aleksander Volta - zajmowali się zjawiskami elektryczności.

Dymitr Mendelejew - zaproponował sposób klasyfikacji pierwiastków, stworzył grupy o podobnych lub zmieniających się w określony sposób cechach; jest to tablica Mendelejewa. Istnieją na niej puste miejsca na kolejne, jeszcze nie odkryte pierwiastki, o których jednak wiadomo, że istnieją.

Grzegorz Mendel - stwierdził, że są czynniki, które decydują o przekazywaniu cech rodziców potomstwu, dał podstawy nauce o dziedziczeniu cech.

Ludwik Pasteur - zajmował się chorobami zakaźnymi, odkrył szczepionkę przeciwko wściekliźnie.

Maria Skłodowska-Curie - prowadziła badania nad promieniotwórczością, odkryła dwa nowe pierwiastki, rad i polon, dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla.

Albert Einstein - sformułował teorię względności, najwybitniejszy fizyk.

Aleksander Fleming - odkrył penicylinę, która niszczy bakterie, wyodrębnił ją z grzyba pleśniowego - pędzlaka.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane