Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Zanieczyszczenie powietrza

Organizmy żywe mogą żyć dzięki powietrzu, którym oddychają. Powietrze jest mieszaniną gazów: azotu, tlenu oraz niewielkich ilości dwutlenku węgla, pary wodnej i innych. Człowiekowi i zwierzętom niezbędny do życia jest tlen. Zanieczyszczone powietrze zawiera mniej tlenu, a więcej pyłów i sadzy oraz szkodliwe i trujące gazy.

Przyczyny zanieczyszczenia powietrza:

- spaliny wydobywające się z samochodów i innych pojazdów;

- substancje szkodliwe pochodzące z kotłowni centralnego ogrzewania;

- działalność zakładów przemysłowych: hut, cementowni, fabryk chemicznych, rafinerii i innych;

- elektrownie węglowe i jądrowe.

Niektóre substancje szkodliwe to: tlenek węgla (czad), dwutlenek siarki, fluorowodór, dym tytoniowy. W rejonach silnie uprzemysłowionych występuje smog. Smog tworzą pyły przemysłowe w połączeniu z mgłą lub parą wodną. Może on być silnie trujący, nie przepuszcza promieni słonecznych.

Zanieczyszczenie powietrza jest eliminowane poprzez: instalowanie filtrów na kominach fabrycznych, oczyszczanie spalin przemysłowych, likwidację małych kotłowni węglowych, instalowanie katalizatorów w silnikach samochodowych, zakładanie pasów zieleni wokół zakładów przemysłowych, ograniczenie lub zaprzestanie palenia tytoniu.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane