Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Zmiany stanu skupienia substancji

Stan skupienia substancji może się zmienić wraz ze zmianą temperatury, zachodzą wtedy następujące zjawiska fizyczne:

- parowanie - przejście ze stanu ciekłego w gazowy,

- skraplanie - przejście ze stanu gazowego w ciekły,

- zamarzanie - przejście ze stanu ciekłego w stały,

- topnienie - przejście ze stanu stałego w ciekły.